முகப்பு / தொடர்பு

தொடர்பு

* தொடர்புகள் – சைவ தமிழ் பண்பாட்டுப் பேரவை
பெயர் தலைப்பு தொ. பேசி எண் மின் நகல் எண்
 திரு. பேரின்பநாயகம் சொக்கலிங்கம் காப்பாளர்  40 42 54 81
 திரு. சோதிராசா செல்லத்துரை தலைவர்  50 52 41 55
 திரு. ஜெயகுமார் துரை உப தலைவர்  75 32 08 23
 திரு பகீரதன் நவரட்ணம் செயலாளர்  97 20 92 10
 திரு. வாமதேவன் வேலாயுதம் உப செயலாளர்  60 15 05 14
 திரு. கௌசலா மோகனகுமார் பொருளாளர்  42 49 50 91
 திருமதி சியாகினி சிறீபரன் நி.ச. உறுப்பினர்  60 15 82 20
 திருமதி. சிவகலை தில்லைநாதன் நி.ச. உறுப்பினர்  52 67 67 00
 திருமதி புஸ்பா கிருபாகரன் நி.ச.உறுப்பினர்  91 88 64 47
 திருமதி பங்கயவல்லி கோபாலசிங்கம். நி.ச. உறுப்பினர்  53 17 59 50
 திரு.  கலாதரன் தனபாலசிங்கம் நி.ச. உறுப்பினர்  26 81 29 66
 திருமதி. ராஜினி கேதீஸ்வரன் நி.ச.உறுப்பினர்  26 94 34 35
 திருமதி சாந்தி ரவிக்குமார்  நி.ச.உறுப்பினர்  52 58 20 04
 திரு. பால்ராஜ்  நி.ச.உறுப்பினர்  50 54 07 32
 திரு. சுப்பிரமணியம் கந்தையா  நி.ச.உறுப்பினர்  50 69 34 54
 திரு தேவன் மாணிக்கம்  நி.ச.உறுப்பினர்  51 78 91 72
 திரு. பாஸ்கரன் சோமசுந்தரம்  நி.ச.உறுப்பினர்  30 72 29 35
 திரு. மனோகரன்  இராமச்சந்திரன்  நி.ச.உறுப்பினர்  23 32 08 25
இறுதிக்கிரியை சம்பந்தமான  தகவல்களுக்கு: .:
 திருமதி. வதனி மனோகரன்  60 95 58 60