முகப்பு / விசேட பதிவுகள் / பண்ணிசை, மற்றும் போட்டித் திகதி: 10-09-2017

பண்ணிசை, மற்றும் போட்டித் திகதி: 10-09-2017

எமது பண்ணிசை, பேச்சு மற்றும் தேவாரப்போட்டிகள் 10-09-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை வயிலை நகரில் பின்வரும் பாடசாலையில் நடைபெறும் என்பதை அன்புடன் அறியத்தருகின்றோம்.
Hældagerskolen
Nørremarksvej 157, 7120 Vejle

 

மேலும் வாசிக்க

பண்ணிசைப்போட்டி 2017

  ஒளவையார் பிரிவு  இவர்கள் தாம் விரும்பிய ஒரு தேவாரமும் ஆத்திசூடியும் பாடுதல் வேண்டும். இவர்களுக்குத் தங்கப் பதக்கம் வழங்கப்பட …