முகப்பு / Ikke kategoriseret / சைவத் தமிழ்ப் பெருவிழா 2016

சைவத் தமிழ்ப் பெருவிழா 2016


டென்மார்க் சைவத் தமிழ்ப் பண்பாட்டுப் பேரவையின் 
9 வது ஆண்டு சைவத் தமிழ்ப் பெருவிழா,

இடம்: Nørrelandsskolen, Thorsvej 7, 7500 Holsterbro  

12-11-2016 சனிக்கிழமை பிற்பகல் 2.00 மணி

அனைவரும் திரண்டு வருக. நிகழ்ச்சிநிரல்:  

sivasiva.dk/pannisai2016/notice100.pdf

மேலும் வாசிக்க

கேள்வி பதில்

சம்பந்தர் பிரிவுக்கான கேள்வி பதில் கீழேயுள்ள 20 வினாக்களில் கேட்கப்படும் 15 வினாக்களுக்கு விடைகூறுதல் வேண்டும். அத்துடன் சம்பந்தர் பிரிவு …