முகப்பு / Ikke kategoriseret / சைவத் தமிழ்ப் பெருவிழா 2016

சைவத் தமிழ்ப் பெருவிழா 2016


டென்மார்க் சைவத் தமிழ்ப் பண்பாட்டுப் பேரவையின் 
9 வது ஆண்டு சைவத் தமிழ்ப் பெருவிழா,

இடம்: Nørrelandsskolen, Thorsvej 7, 7500 Holsterbro  

12-11-2016 சனிக்கிழமை பிற்பகல் 2.00 மணி

அனைவரும் திரண்டு வருக. நிகழ்ச்சிநிரல்:  

sivasiva.dk/pannisai2016/notice100.pdf

மேலும் வாசிக்க

சைவத் தமிழ்ப் பெருவிழா 05-01-2019

டென்மார்க் பரடேசியா மாநகரில் சென்ற சனிக்கிழமை (05-01-2019) டென்மார்க் சைவத்தமிழ்ப் பேரவையின் 11 ஆவது ஆண்டு விழா மிகச் சிறப்பாக …