மேலும் வாசிக்க

கேள்வி பதில்

சம்பந்தர் பிரிவுக்கான கேள்வி பதில் கீழேயுள்ள 20 வினாக்களில் கேட்கப்படும் 15 வினாக்களுக்கு விடைகூறுதல் வேண்டும். அத்துடன் சம்பந்தர் பிரிவு …